Instytut Napoleoński Meksyk-Francja wystosował prośbę do wszystkich bonapartystów, prosząc o poparcie strań dotyczących uczczenia pamięci Cesarza. Zwrócono uwagę na fakt, iż żadne miejsce w Paryżu nie nosi imienia Jego Cesarskiej Mości Napoleona I. Jest to wielka niesprawiedliwość wynikająca z faktu prześladowania idei bonapartystowskiej we Francji już od 138 lat. Co prawda, w roku 1969r. pojawiła się propozycja nazwania placu okalającego Łuk Triumfalny „Placem Napoleona”, lecz wskutek zaniedbania władz Paryża nie udało się osiągnąć zamierzonego celu. W 2001 roku la Société
Napoléonienne Internationale ponownie zwróciło uwagę na ten fakt. Przez ostatnie 7 lat trwa kolejna batalia o pamięć Jego Cesarskiej Mości. Nadszedł więc czas również na nas – Polskich Bonapartystów! Musimy włączyć się do tej walki.

W stolicy wyznaczono wiele miejsc związanych z historią Cesarstwa. Jednak dwa miejsca szczególnie przykuły uwagę pomysłodawców: Plac Vendome i Esplanada Inwalidów (znajdująca się w pobliżu miejsca spoczynku Napoleona Wielkiego).

Propozycja związana z Esplanadą Inwalidów zakłada przemianowanie jej na „Esplanadę Napoleona I” lub „Esplanadę Cesarza”. Jak wszyscy wiemy, głównym powodem wyboru tej lokalizacji jest bliskość grobu Jego Cesarskiej Mości, mogąca znacząco wpłynąć na utworzenie się czegoś w rodzaju Miejsca Pamięci Cesarstwa. Warto również zastanowić się nad proponowanym ustawieniem w tym miejscu pomnika Cesarza (zastanawiano się już nad jego wyglądem, najbardziej prawdopodobne byłoby jedn

ak wykorzystanie „La Statue de Napoleon Ier” wykonanej w 1830r. przez Jean-Marie Seurre’a, a w 1911r. przeniesionej przez republikańskiego prezydenta).

Propozycja druga koncentruje się nad zmianą nazwy kolumny Vendome (na placu o tej samej nazwie) na Kolumna Cesarza bądź Kolumna Wielkiej Armii. Dzięki Bogu, na szczycie owej kolumny nadal znajduje się pomnik Jego Cesarskiej Mości, jednak wypaczono jego przesłanie poprzez nadanie kolumnie imienia burbońskiego księcia Vendome. Warto powrócić do dawnej nazwy bądź po prostu uhonorować Cesarza poprzez nadanie kolmunie prawowitego imienia cesarskiego.

W Paryżu znajduje się obecnie ok. 200 miejsc nazwanych
na cześć weteranów Wielkiej Armii, polityków oraz wybitnych postaci
Cesarstwa, żadnego miejsca poświęconego Cesarzowi. Taki stan boli
bonapartystów z całego świata. Tym bardziej na ironię zakrawa fakt, iż władze francuskie zdają się podtrzymywać angielską propagandę oszczerstw wobec Jego Cesarskiej Mości. Czy jeden z Największych Ludzi w Historii nie może doczekać się od własnych rodaków choć części należnej mu czci? Czy Francuzi zapomnieli o człowieku, który dzień w dzień pracował nad potęgą ich kraju po 20 godzin w ciągu doby (podczas gdy oni robią to w wątpliwe 35 godzin tygodniowo)? O człowieku, który narażał swe życie, ryzykował wszystko co miał, poświęcał swój talent w obronie ich kraju? O czym myślał rząd francuski wysyłając swój lotniskowiec „Charles de Gaulle” (i narażając przy tym na szwank dobre imię Generała) by ten brał udział w obchodach rocznicy bitwy pod Trafalgarem i z radością defilował z tego powodu przed Anglikami? Francuzi, przebudźcie się!

Jak wesprzeć ten pomysł?

Bardzo prosto, wystarczy wysłać na adres mailowy Instytutu list zawierający wasze nazwisko, imię, państwo pochodzenia oraz kopię do Mera Paryża. List powinien zawierać następującą frazę:

M.
le Maire, en soutien
à la Pétition
pour la Mémoire
de l
Empereur,
organisée par
l’Institut
Napoléonien Mexique-France

et
la
Société
Napoléonienne
Internationale

(
http://inmf.org/petitionnapparisf.htm
),
nous demandons que pleine
justice soit rendue
à l’Empereur
en nommant officiellement
l’Esplanade des
Invalides «Esplanade
Napoléon Ier
»,
et en rebaptisant à
son tour la Colonne
dite Vendôme «Colonne
de l’Empereur
»
.
Veuillez
agréer, M. le
Maire, l
expression
de mes sentiments les
meilleurs.

List do Instytutu proszę wysłać na jeden z poniższych adresów:

instituto_napoleonico@inmf.org,
info_inmf@yahoo.com.mx, bweider@societenapoleonienne.com

Natomiast do Mera Paryża na adres:

Maire de
Paris
contact@bertranddelanoe.net,
bertrand.delanoe@paris.fr


W listach proszę wspomnieć o udziale w Polskiej Organizacji Bonapartystowskiej!

Vive l’Empereur!