Bonapartyzm jest ideologią otwartą na wszystkich. Nie możemy jednak ukrywać, iż bonapartyści to ludzie głównie o przekonaniach prawicowych. Naszą powinnością jest więc zdecydowana reakcja na tendencje jakie rodzą się wśród współczesnej polskiej młodzieży.

Ile razy widzieliście młodych ludzi z dumą noszących koszulki z wizerunkiem bandyty jakim był Che Guevara? Jak możemy pozwalać na to by w polskich sklepach sprzedawano gadżety z bandyckimi symbolami, takimi jak sierp i młot? Czyżbyśmy nie znali swej historii?

Rodacy, pamiętajmy, iż Czerwona Zaraza pochłonęła w naszym kraju ok. 2 miliony istnień. W większości osoby za to odpowiedzialne uniknęły odpowiedzialności, a ich przyjaciele pod szyldami nowych partii stoją dziś wśród ław poselskich. Nie bójcie się głosić tej prawdy, pamiętajcie!

P.S. Wzywam Was, Bracia Bonapartyści, do zwrócenia uwagi na działalność kół komunistycznych w Naszej Rzeczpospolitej. Nie ułatwiamy im życia. Bojkotujmy: www.1917.pl !

Polecam: http://www.antykomunizm.glt.pl/