W imieniu całego środowiska Polskiej Organizacji Bonapartystowskiej pragnę złożyć szczere gratulacje na ręce Naszego Brata Bonapartysty – Artura Wójtowicza, który z dniem 22.04 br. otrzymał zaszczyny tytuł honorowego członka International Napoleonic Society. Warto zaznaczyć, iż owym tytułem poszczycić może się również m.in. Jego Książęca Mość Murat.